Ανανέωση άδειας οδήγησης

Αρχική / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Ανανέωση άδειας οδήγησης
Ανανέωση διπλώματος οδήγησης Ερασιτεχνικά διπλώματα (Α,Β)
Τα διπλώματα αυτά, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός λόγω υγείας, ισχύουν έως το 65ο έτος ηλικίας. Έπειτα, γίνεται ανανέωση κάθε 3 (τρία) έτη. Για την ανανέωση του διπλώματος, χρειάζονται εξετάσεις από ιατρούς (παθολόγο και οφθαλμίατρο) όπως και παράβολα του Υπουργείου, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα δικαιολογητικά και καταθέτονται στο Υπουργείο Μεταφορών. Εάν ο χρόνος σας εμποδίζει, η Σχολή μπορεί να αναλάβει την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.
Επαγγελματικά διπλώματα (Β,Γ,Δ,Ε):
Τα διπλώματα αυτά ισχύουν για 5 (πέντε) έτη και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Έπειτα, γίνεται ανανέωση κάθε 3 (τρία) έτη. Για την ανανέωση του διπλώματος, χρειάζονται εξετάσεις από ιατρούς (παθολόγο και οφθαλμίατρο) όπως και παράβολα του Υπουργείου, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα δικαιολογητικά και καταθέτονται στο Υπουργείο Μεταφορών. Εάν ο χρόνος σας εμποδίζει, η Σχολή μπορεί να αναλάβει την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.